Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2019, november

Omsättning inom handeln 2013, juli

2013
juli
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik