Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2019, november

Omsättning inom handeln 2013, april

2013
april
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik