Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2020, november

Omsättning inom handeln 2013, mars

2013
mars
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik