Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2020, november

Omsättning inom handeln 2012, februari

2012
februari
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer