Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2019, april

Omsättning inom handeln 2010, oktober

2010
oktober
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer