Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Julkaistu: 1.3.2013

Paikallishallinnon koulutuksen tuottavuus heikkeni edelleen vuonna 2011

Kuntien ja kuntayhtymien tuottaman koulutuksen kokonaistuottavuus laski vuonna 2011. Koulutuksen tuottavuuskehitys on ollut laskusuunnassa vuodesta 2006. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen Kuntien ja kuntayhtymien tuottavuustilastosta. Koulutuksen tuotoksen volyymi laski 1,1 prosenttia ja kokonaispanoksen volyymi 0,2 prosenttia. Näiden muutosten seurauksena koulutuksen kokonaistuottavuus laski 0,9 prosenttia edellisvuodesta.

Kuntien ja kuntayhtymien koulutuksen, terveydenhuoltopalveluiden ja sosiaalipalveluiden kokonaistuottavuuden kehitys vuosina 2002–2011 (2002=100)

Kuntien ja kuntayhtymien koulutuksen, terveydenhuoltopalveluiden ja sosiaalipalveluiden kokonaistuottavuuden kehitys vuosina 2002–2011 (2002=100)

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottavuuskehitystä ei tällä hetkellä voida julkaista. Tästä syystä myöskään koulutuksen, terveydenhuoltopalveluiden ja sosiaalipalveluiden yhteensä-tason tuottavuustietoja ei julkaista. Sosiaalipalveluiden kustannuskehitykseen heijastuvat vahvasti kuntasektorissa meneillään olevat palvelurakenteen muutokset. Lähdetilastojen tiedot eivät mahdollista näiden muutosten riittävän tarkkaa käsittelyä kansantalouden tilinpidossa, jotta tuottavuustiedot voitaisiin laskea. Terveydenhuoltopalveluiden tuottavuutta vuodelle 2011 ei voitu laskea, koska avohoidon käynneistä ei satu edellisvuoden kanssa vertailukelpoisia tietoja johtuen lähdeaineistoissa tapahtuneista muutoksista. Kuntien ja kuntayhtymien tuottavuustilasto laaditaan koko maan tasolla, eikä tietoja ole saatavissa kunnittain tai kuntayhtymittäin. Tilasto perustuu suoraan kansantalouden tilinpidon paikallishallintosektorin tietoihin.


Lähde: Kuntien ja kuntayhtymien tuottavuustilasto 2011. Tilastokeskus.

Lisätietoja: Jan Klavus 09 1734 3391, julkinen.tuottavuustilasto@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (227,2 kt)

Taulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 1.3.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntien ja kuntayhtymien tuottavuustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-139X. 2011. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.8.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kktu/2011/kktu_2011_2013-03-01_tie_001_fi.html