Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Julkaistu: 3.2.2012

Paikallishallinnon koulutuksen ja terveydenhuollon tuottavuus heikkeni vuonna 2010

Kuntien ja kuntayhtymien koulutuksen ja terveydenhuoltopalveluiden kokonaistuottavuus heikkeni vuonna 2010. Edellisenä vuonna molempien toimialojen tuottavuus parani hieman. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen Kuntien ja kuntayhtymien tuottavuustilastosta. Koulutuksen tuottavuus laski prosentin ja terveydenhuoltopalveluiden tuottavuus vajaat puolitoista prosenttia.

Kuntien ja kuntayhtymien tuotoksen volyymin, kokonaispanoksen volyymin ja kokonaistuottavuuden muutos toimialoittain vuonna 2010, prosenttia edellisestä vuodesta

2010 Koulutus Terveydenhuoltopalvelut
Tuotos 0,4 1,0
Kokonaispanos 1,5 2,4
Kokonaistuottavuus -1,0 -1,3

Koulutuksessa tuotoksen volyymi kasvoi noin puoli prosenttia, mutta koska kokonaispanoksen volyymi kasvoi puolitoista prosenttia, tuottavuus heikkeni. Terveydenhuoltopalveluissa tuotoksen volyymi kasvoi prosentin ja kokonaispanoksen volyymi 2,4 prosenttia, mikä johti 1,3 prosentin laskuun tuottavuudessa.

Kuntien ja kuntayhtymien koulutuksen, terveydenhuoltopalveluiden ja sosiaalipalveluiden kokonaistuottavuuden kehitys vuosina 2002–2010 (2002=100)

Kuntien ja kuntayhtymien koulutuksen, terveydenhuoltopalveluiden ja sosiaalipalveluiden kokonaistuottavuuden kehitys vuosina 2002–2010 (2002=100)

Sosiaalipalveluiden tuottavuuskehitystä vuosilta 2009 ja 2010 ei tällä hetkellä voida julkaista. Tästä syystä myöskään koulutuksen, terveydenhuoltopalveluiden ja sosiaalipalveluiden yhteensä-tason tuottavuustietoja ei julkaista. Sosiaalipalveluiden kustannuskehitykseen heijastuvat vahvasti kuntasektorissa meneillään olevat palvelurakenteen muutokset. Lähdetilastojen tiedot eivät mahdollista näiden muutosten riittävän tarkkaa käsittelyä kansantalouden tilinpidossa, jotta tuottavuustiedot voitaisiin laskea.

Kuntien ja kuntayhtymien tuottavuustilasto laaditaan koko maan tasolla, eikä tietoja ole saatavissa kunnittain tai kuntayhtymittäin. Tilasto perustuu suoraan kansantalouden tilinpidon paikallishallintosektorin tietoihin.


Lähde: Kuntien ja kuntayhtymien tuottavuustilasto 2010. Tilastokeskus.

Lisätietoja: Niina Suutarinen 09 1734 3302, julkinen.tuottavuustilasto@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Julkaisu pdf-muodossa (237,3 kt)

Katsaukset
Taulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 3.2.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntien ja kuntayhtymien tuottavuustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-139X. 2010. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.8.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kktu/2010/kktu_2010_2012-02-03_tie_001_fi.html