Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Statistik över kommunernas och samkommunernas produktivitet 2010

2010
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor