Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Publicerad: 4.2.2011

Produktiviteten inom utbildning och hälsovård i lokalförvaltningen förbättrades år 2009

Totalproduktiviteten inom kommunernas och samkommunernas utbildning och hälsovårdstjänster förbättrades något år 2009. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över kommunernas och samkommunernas produktivitet. Produktiviteten inom utbildning steg med 0,1 procent och inom hälsovårdstjänster med 0,5 procent.

Förändringen i volymerna av kommunernas och samkommunernas produktion och totalinsats samt i totalproduktiviteten efter näringsgren år 2009, procent från året innan

2009 Utbildning Hälsovårdstjänster
Produktion -1,4 4,0
Totalinsats -1,5 3,5
Totalproduktivitet 0,1 0,5

Inom utbildning sjönk produktionsvolymen med 1,4 procent, men eftersom volymen av totalinsatsen sjönk ännu mer, steg produktiviteten något. Inom hälsovårdstjänster steg både produktionsvolymen och volymen av totalinsatsen. Produktionsvolymen ökade med fyra procent och volymen av totalinsatsen med 3,5 procent, varvid ökningen av produktiviteten var en halv procent.

Utvecklingen av totalproduktiviteten inom kommunernas och samkommunernas utbildning, hälsovårdstjänster och socialtjänster efter näringsgrenar åren 2002–2009 (2002=100)

Utvecklingen av totalproduktiviteten inom kommunernas och samkommunernas utbildning, hälsovårdstjänster och socialtjänster efter näringsgrenar åren 2002–2009 (2002=100)

Produktivitetsutvecklingen inom sociala tjänster år 2009 kan för närvarande inte publiceras. Därför publiceras inte heller sammanlagda produktivitetsuppgifter för utbildning, hälsovårdstjänster och sociala tjänster. De förändringar av servicestrukturen som pågår inom kommunsektorn återspeglas kraftigt i kostnadsutvecklingen inom sociala tjänster. Uppgifterna i källstatistiken möjliggör inte en tillräckligt noggrann behandling i nationalräkenskaperna av dessa förändringar för att produktivitetsuppgifter skulle kunna beräknas.

Statistiken över kommunernas och samkommunernas produktivitet görs upp på hela landets nivå, vilket innebär att uppgifterna inte fås efter kommun eller samkommun. Statistiken baserar sig på uppgifterna i nationalräkenskaperna.


Källa: Statistik över kommunernas och samkommunernas produktivitet 2009. Statistikcentralen.

Förfrågningar: Niina Suutarinen (09) 1734 3302, julkinen.tuottavuustilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Publikationen i pdf-format (221,2 kB)

Tabeller

Tabellbilagor


Uppdaterad 4.2.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över kommunernas och samkommunernas produktivitet [e-publikation].
ISSN=1797-3252. 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.2.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kktu/2009/kktu_2009_2011-02-04_tie_001_sv.html