Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Julkaistu: 4.2.2011

Paikallishallinnon koulutuksen ja terveydenhuollon tuottavuus parani vuonna 2009

Kuntien ja kuntayhtymien koulutuksen ja terveydenhuoltopalveluiden kokonaistuottavuus parani hieman vuonna 2009. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen Kuntien ja kuntayhtymien tuottavuustilastosta. Koulutuksen tuottavuus nousi 0,1 prosenttia ja terveydenhuoltopalveluiden 0,5 prosenttia.

Kuntien ja kuntayhtymien tuotoksen volyymin, kokonaispanoksen volyymin ja kokonaistuottavuuden muutos toimialoittain vuonna 2009, prosenttia edellisestä vuodesta

2009 Koulutus Terveydenhuoltopalvelut
Tuotos -1,4 4,0
Kokonaispanos -1,5 3,5
Kokonaistuottavuus 0,1 0,5

Koulutuksessa tuotoksen volyymi pieneni 1,4 prosenttia, mutta koska kokonaispanoksen volyymi pieneni enemmän, koheni tuottavuus hieman. Terveydenhuoltopalveluissa sekä tuotoksen volyymi että kokonaispanoksen volyymi kasvoivat. Tuotoksen volyymi kasvoi neljä prosenttia ja kokonaispanoksen volyymi 3,5 prosenttia, jolloin tuottavuuden kasvuksi muodostui puoli prosenttia.

Kuntien ja kuntayhtymien koulutuksen, terveydenhuoltopalveluiden ja sosiaalipalveluiden kokonaistuottavuuden kehitys vuosina 2002–2009 (2002=100)

Kuntien ja kuntayhtymien koulutuksen, terveydenhuoltopalveluiden ja sosiaalipalveluiden kokonaistuottavuuden kehitys vuosina 2002–2009 (2002=100)

Sosiaalipalveluiden tuottavuuskehitystä vuodelta 2009 ei tällä hetkellä voida julkaista. Tästä syystä myöskään koulutuksen, terveydenhuoltopalveluiden sekä sosiaalipalveluiden yhteensä-tason tuottavuustietoja ei julkaista. Sosiaalipalveluiden kustannuskehitykseen heijastuvat vahvasti kuntasektorissa meneillään olevat palvelurakenteen muutokset. Lähdetilastojen tiedot eivät mahdollista näiden muutosten riittävän tarkkaa käsittelyä kansantalouden tilinpidossa, jotta tuottavuustiedot voitaisiin laskea.

Kuntien ja kuntayhtymien tuottavuustilasto laaditaan koko maan tasolla, eikä tietoja ole saatavissa kunnittain tai kuntayhtymittäin. Tilasto perustuu suoraan kansantalouden tilinpidon paikallishallintosektorin tietoihin.


Lähde: Kuntien ja kuntayhtymien tuottavuustilasto 2009. Tilastokeskus.

Lisätietoja: Niina Suutarinen (09) 1734 3302, julkinen.tuottavuustilasto@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Julkaisu pdf-muodossa (237,3 kt)

Katsaukset
Taulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 4.2.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntien ja kuntayhtymien tuottavuustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-139X. 2009. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 11.8.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kktu/2009/kktu_2009_2011-02-04_tie_001_fi.html