Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Julkaistu: 30.1.2009

Kuntien ja kuntayhtymien tuottavuus jatkoi laskuaan vuonna 2007

Kuntien ja kuntayhtymien koulutuksen, terveydenhuoltopalveluiden ja sosiaalipalveluiden yhteenlaskettu kokonaistuottavuus laski Tilastokeskuksen Kuntien ja kuntayhtymien tuottavuustilaston tarkentuneiden tietojen mukaan 2,2 prosenttia vuonna 2007. Lasku johtui siitä, että tuotoksen volyymi kasvoi vähemmän kuin kokonaispanoksen volyymi. Tuotoksen volyymi kasvoi 0,4 prosenttia, kun samanaikaisesti kokonaispanoksen volyymi kasvoi 2,7 prosenttia.

Kuntien ja kuntayhtymien tuotoksen volyymin, kokonaispanoksen volyymin ja kokonaistuottavuuden muutos toimialoittain vuonna 2007, prosenttia edellisestä vuodesta

2007 Koulutus Terveydenhuoltopalvelut Sosiaalipalvelut Yhteensä
Tuotos -0,1 0,4 0,9 0,4
Kokonaispanos 1,3 2,6 4,6 2,7
Kokonaistuottavuus -1,3 -2,1 -3,5 -2,2

Kokonaistuottavuus laski kaikilla kolmella tarkastellulla toimialalla. Terveydenhuoltopalveluiden kokonaistuottavuus laski noin kaksi prosenttia, johtuen kokonaispanoksen yli kahden ja puolen prosentin kasvusta, kun tuotos lisääntyi samalla vain puolisen prosenttia. Koulutuksen tuotos pysyi lähes ennallaan ja kokonaispanos kasvoi yli prosentin, joten kokonaistuottavuus laski lähes puolitoista prosenttia. Sosiaalipalveluiden kokonaistuottavuus laski kolme ja puoli prosenttia, kun tuotos kasvoi prosentin verran ja kokonaispanos peräti neljä ja puoli prosenttia.

Kuntien ja kuntayhtymien koulutuksen, terveydenhuoltopalveluiden ja sosiaalipalveluiden kokonaistuottavuuden kehitys vuosina 2002-2007 (2002=100)

Kuntien ja kuntayhtymien koulutuksen, terveydenhuoltopalveluiden ja sosiaalipalveluiden kokonaistuottavuuden kehitys vuosina 2002-2007 (2002=100)

Vuodesta 2002 vuoteen 2007 kuntayhteisöjen yhteenlaskettu kokonaistuottavuus on laskenut viitisen prosenttia. Sosiaalipalveluiden ja terveydenhuoltopalveluiden kokonaistuottavuudet ovat laskeneet kuusi prosenttia ja koulutuksen kokonaistuottavuus kolmisen prosenttia.

Tilasto perustuu kansantalouden tilinpidon tietoihin. Tilasto laaditaan koko maan tasolla, eikä tietoja ole saatavissa kunnittain tai kuntayhtymittäin.


Lähde: Kuntien ja kuntayhtymien tuottavuustilasto 2007. Tilastokeskus.

Lisätietoja: Sami Hautakangas (09) 1734 3540, julkinen.tuottavuustilasto@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Julkaisu pdf-muodossa (10 sivua 259,5 kt)

Katsaukset
Taulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 30.01.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntien ja kuntayhtymien tuottavuustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-139X. 2007. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.8.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kktu/2007/kktu_2007_2009-01-30_tie_001_fi.html