Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Statistik över kommunernas och samkommunernas produktivitet 2007

2007
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor