Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Publicerad: 31.1.2008

Totalproduktiviteten av kommunenheternas sjönk något under år 2006

Enligt de preciserade uppgifterna i Statistikcentralens statistik över kommunernas och samkommunernas produktivitet sjönk den sammanlagda totalproduktiviteten av utbildning och social- och hälsovårdstjänster i kommunerna och samkommunerna med 0,6 procent år 2006. Nedgången berodde på att produktionsvolymen gick upp mindre än volymen av totalinsatsen. Produktionsvolymen ökade med 0,4 procent, medan volymen av totalinsatsen samtidigt ökade med 1,0 procent.

Förändringen i volymerna av kommunernas och samkommunernas produktion och totalinsats samt i totalproduktiviteten efter näringsgren år 2006, procent från året innan

2006 Utbildning Hälsovårdstjänster Socialtjänster Totalt
Produktion -0,4 0,7 0,8 0,4
Totalinsats -0,6 1,4 2,3 1,0
Totalproduktivitet 0,3 -0,7 -1,5 -0,6

Totalproduktivitet sjönk inom hälsovårdstjänster och socialtjänster, men gick upp inom utbildning år 2006. Inom hälsovårdstjänster sjönk totalproduktiviteten med något under en procent, på grund av att totalinsatsen gick upp med en och en halv procent, då produktionen samtidigt ökade med under en procent Produktionen och totalinsatsen inom utbildning sjönk bådadera med ungefär en halv procent. Totalproduktiviteten var alltså nästan oförändrad. Inom socialtjänster sjönk totalproduktiviteten med en och en halv procent, medan totalinsatsen ökade med mer än två procent och produktionen med under en procent.

Utvecklingen av totalproduktiviteten inom kommunernas och samkommunernas utbildning, hälsovårdstjänster och socialtjänster efter näringsgrenar åren 2001-2006 (2001=100)

Utvecklingen av totalproduktiviteten inom kommunernas och samkommunernas utbildning, hälsovårdstjänster och socialtjänster efter näringsgrenar åren 2001-2006 (2001=100) Från år 2001 till 2006 har samkommunernas totalproduktivitet sjunkit med sammanlagt något under fem procent. Samtidigt har totalproduktiviteten av utbildning sjunkit med drygt två procent då totalproduktiviteten under de senaste två åren har ökat något. När det gäller social- och hälsovårdstjänster blev den moderata ökningen år 2005 tillsvidare temporär. Åren 2001–2006 har totalproduktiviteten av socialtjänster sjunkit med något över fyra procent och med något under sju procent då det gäller hälsovårdstjänster.

Statistiken baserar sig på uppgifterna i nationalräkenskaperna. Statistiken görs upp på hela landets nivå, vilket innebär att inga uppgifter fås efter kommun eller samkommun.

Källa: Statistik över kommunernas och samkommunernas produktivitet 2006. Statistikcentralen.

Förfrågningar: Sami Hautakangas (09) 1734 3540

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Publikationen i pdf-format (175,7 kB)

Tabeller

Tabellbilagor


Uppdaterad 31.01.2008

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Statistik över kommunernas och samkommunernas produktivitet [e-publikation].
ISSN=1797-3252. 2006. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kktu/2006/kktu_2006_2008-01-31_tie_001_sv.html