Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Statistik över kommunernas och samkommunernas produktivitet 2006

2006
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor