Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Förändringen i volymerna av kommunernas och samkommunernas produktion och totalinsatser samt totalproduktiviteten efter näringsgrenar år 2005, procent från året innan

Korrigering till offentliggörandet av 31.1.2007. De korrigerade punkterna är markerade med rött.

 2005* Produktion Totalinsatser Totalproduktivitet
Utbildning 2,2 1,2 1,0
Hälsovårdstjänster 4,4 4,4 0,0
Socialtjänster 1,5 1,4 0,1
Totalt 3,0 2,6 0,3
* Preliminär uppgift; uppgifterna kommer att preciseras. De slutliga uppgifterna publiceras i januari 2008.

Senast uppdaterad 15.10.2007

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Statistik över kommunernas och samkommunernas produktivitet [e-publikation].
ISSN=1797-3252. 2005, Förändringen i volymerna av kommunernas och samkommunernas produktion och totalinsatser samt totalproduktiviteten efter näringsgrenar år 2005, procent från året innan . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.9.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kktu/2005/kktu_2005_2007-10-15_tau_001_sv.html