Publicerad: 11.2.2016

Antalet läroanstalter minskade ytterligare, flest nedläggningar i Södra Savolax och Södra Österbotten

Enligt uppgifterna i Statistikcentralens register över utbildningsanordnare och läroanstaltsregister var 748 utbildningsanordnare och 3 483 läroanstalter med 1,87 miljoner studerande verksamma i slutet av år 2015. På fem år har det totala antalet läroanstalter minskat med 16 procent. År 2010 var antalet grundskolor nästan 2 800, medan antalet i slutet av år 2015 hade sjunkit till något under 2 400.

Total antal läroanstalter och grundskolor 2010-2015

Total antal läroanstalter och grundskolor 2010-2015
*Grundskolor innehåller läroanstaltstyper 11,12,19.

Källa: Utbildningsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Mika Witting 029 551 3571, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (192,9 kB)

Tabeller

Tabellbilagor


Uppdaterad 11.2.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utbildningsanordnare och läroanstalter [e-publikation].
ISSN=1799-5817. 2015. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.9.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kjarj/2015/kjarj_2015_2016-02-11_tie_001_sv.html?ad=notify