Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Stenkolsförbrukning 2020, juni

Stenkolsförbrukning 2020, mars

2020
mars
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik