Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Kivihiilen kulutus 2020, syyskuu

Julkaistu: 29.4.2015

Kivihiilen kulutus väheni 17 prosenttia tammi-maaliskuussa

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan kivihiilen kulutus väheni 17 prosenttia tämän vuoden tammi-maaliskuussa viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kivihiiltä käytettiin sähkön- ja lämmöntuotannon polttoaineena 1,1 miljoonaa tonnia, mikä vastaa energiasisällöltään noin 27 petajoulea. Verrattuna 2000-luvun tammi-maaliskuun keskiarvoon kivihiilen kulutus oli nyt 36 prosenttia alemmalla tasolla.

Kivihiilen kulutus, 1 000 tonnia

Kivihiilen kulutus, 1 000 tonnia
Vuosien 2014 ja 2015 tiedot ovat ennakollisia.

Viime vuotta lämpimämpi tammikuu osaltaan vaikutti kivihiilen kulutukseen sähkön erillistuotannossa, joka oli tammi-maaliskuussa 44 prosenttia pienempää kuin edellisvuonna vastaavaan aikaan.

Kivihiilen kulutus Suomessa vaihtelee tyypillisesti kausittain. Osa vaihtelusta selittyy sähkön- ja lämmöntarpeen luonnollisena vaihteluna kesä- ja talvikauden välillä. Myös Pohjoismaiden vesitilanne vaikuttaa erityisesti lauhdetuotannon kysyntään. Samoin siihen voivat vaikuttaa vaihtelevat tuulivoiman tuotantomäärät. Peräkkäisten vuosien kivihiilen kulutuksen muutoksesta ei siten pysty päättelemään pidemmän ajanjakson kulutuksen kehitystä.

Kivihiilivarastot olivat 3,5 miljoonaa tonnia maaliskuun 2015 lopussa, eli 26 prosenttia suuremmat kuin vuotta aiemmin.


Lähde: Kivihiilen kulutus, Tilastokeskus

Lisätietoja: Ville Maljanen 029 551 2691, energia@tilastokeskus.fi

Vastaavan tilastojohtajan sijainen: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (221,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 29.4.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kivihiilen kulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-2561. maaliskuu 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.1.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kivih/2015/03/kivih_2015_03_2015-04-29_tie_001_fi.html