Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Stenkolsförbrukning 2017, december

Stenkolsförbrukning 2011, december

2011
december
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer

Dela