Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Stenkolsförbrukning 2020, september

Stenkolsförbrukning 2010, september

2010
september
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer