Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Fastighetspriser 2019, 2:a kvartalet

Fastighetspriser 2018, 4:e kvartalet

2018
4:e kvartalet
Offentliggöranden