Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Fastighetspriser 2019, 1:a kvartalet

Fastighetspriser 2018, 3:e kvartalet

2018
3:e kvartalet
Offentliggöranden