Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Fastighetspriser 2020, 2:a kvartalet

Fastighetspriser 2017, 3:e kvartalet

2017
3:e kvartalet
Offentliggöranden