Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konsumentprisindex 2014, december

Konsumentprisindex 2012, april

2012
april
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer

Webbläsarevänlig version

Statistikcentralen