Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konsumentprisindex 2015, december

Konsumentprisindex 2006, januari

2006
januari
Offentliggöranden

Dela