Finlands officiella statistik

Högsta förvaltningsdomstolens avgöranden

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
I högsta förvaltningsdomstolen avgjordes 4 300 ärenden år 2013
26.9.2014
Högsta förvaltningsdomstolen avgjorde år 2013 totalt 4 303 rättskipningsärenden, dvs. 373 fler än år 2012. Den största gruppen av ärenden gällde fortfarande utlänningsärenden. Uppgifterna framgår av de siffror som publicerats av Statistikcentralen.

Nästa offentliggörande:
Inga offentliggöranden görs på svenska om denna statistik år 2015.

Beskrivning: I statistiken som beskriver Högsta förvaltningsdomstolens verksamhet finns uppgifter om avgörandena efter målets eller ärendets art. Högsta förvaltningsdomstolen utövar den högsta domsrätten i förvaltningsmål. Lägre förvaltningsdomstolar är de regionala förvaltningsdomstolarna. Största delen av de kategorier av ärenden som högsta förvaltningsdomstolen behandlar omfattas inte av ett system för besvärstillstånd. De viktigaste kategorierna av ärenden, för vilka besvärstillstånd först måste sökas, är beskattnings-, utlännings- och utkomstärenden. Största delen av högsta förvaltningsdomstolens ärenden är besvär över förvaltningsdomstolarnas beslut.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: domstolar, förvaltningsprocess, högsta förvaltningsdomstolen.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Produktionen av statistiken över högsta förvaltningsdomstolens avgöranden har lagts ned
29.1.2015
Statistikproduktionen har upphört.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Högsta förvaltningsdomstolens avgöranden [e-publikation].
ISSN=1798-128X. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.3.2015].
Åtkomstsätt: http://tilastokeskus.fi/til/khaloikr/index_sv.html

Dela