Liitetaulukko 2. Kevätlukukaudella valmistuneiden uusien ylioppilaiden välitön sijoittuminen jatko-opintoihin 2005 - 2018 1)

Valmistumisvuosi Ylioppilaat Jatkoi opiskelua toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa Jatkoi opiskelua ammattikorkeakoulutuksessa Jatkoi opiskelua yliopistokoulutuksessa Ei jatkanut tutkintotavoitteista opiskelua
Yhteensä % Yhteensä % Yhteensä % Yhteensä % Yhteensä %
2005 30 543 100,0 1 381 4,5 6 104 20,0 6 691 21,9 16 367 53,6
2006 29 294 100,0 1 296 4,4 5 631 19,2 6 737 23,0 15 630 53,4
2007 29 935 100,0 1 305 4,4 6 245 20,9 6 717 22,4 15 668 52,3
2008 29 262 100,0 1 290 4,4 5 986 20,5 6 273 21,4 15 713 53,7
2009 29 467 100,0 1 380 4,7 5 745 19,5 6 016 20,4 16 326 55,4
2010 29 115 100,0 1 284 4,4 5 574 19,1 5 909 20,3 16 348 56,1
2011 29 115 100,0 1 283 4,4 5 223 17,9 5 838 20,1 16 771 57,6
2012 28 317 100,0 1 231 4,3 4 924 17,4 5 655 20,0 16 507 58,3
2013 28 473 100,0 1 313 4,6 4 516 15,9 5 631 19,8 17 013 59,8
2014 28 179 100,0 1 448 5,1 3 713 13,2 5 278 18,7 17 740 63,0
2015 27 325 100,0 1 376 5,0 3 281 12,0 5 068 18,5 17 600 64,4
2016 27 070 100,0 1 114 4,1 3 015 11,1 4 760 17,6 18 181 67,2
2017 27 151 100,0 926 3,4 2 746 10,1 4 797 17,7 18 682 68,8
2018 27 270 100,0 696 2,6 2 630 9,6 4 997 18,3 18 947 69,5
1) Taulukossa on kunkin tilastovuoden kevätlukukaudella (1.1.-31.7.) ylioppilastutkinnon suorittaneet ylioppilaat (aiemmissa tilastoissa ylioppilastutkinnon suorittaneet koko vuodelta).

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Anna Loukkola 029 551 3678, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 12.12.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Koulutukseen hakeutuminen [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-4500. 2018, Liitetaulukko 2. Kevätlukukaudella valmistuneiden uusien ylioppilaiden välitön sijoittuminen jatko-opintoihin 2005 - 2018 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 8.3.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/khak/2018/khak_2018_2019-12-12_tau_002_fi.html