Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Kuluttajien luottamus 2020, joulukuu

Julkaistu: 27.8.2019

Kuluttajien näkemyksissä jatkuu alakulo

Kuluttajien luottamusindikaattori oli elokuussa -4,5, kun se heinäkuussa oli -3,9 ja kesäkuussa -4,6. Viime vuoden elokuussa luottamusindikaattori sai arvon 2,3. Indikaattorin keskiarvo tammikuusta 2018 lähtien on 0,0. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajien luottamustutkimukseen, johon vastasi 1.–19. elokuuta 1 081 Suomessa asuvaa henkilöä. Tutkimuksen menetelmät uudistuivat toukokuussa.

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattorin neljästä osatekijästä vain arvio kuluttajan oman talouden nykytilasta parani hieman elokuussa heinäkuuhun verrattuna. Muut osatekijät heikkenivät vähän. Odotus Suomen taloudesta oli hyvin pessimistinen. Samalla näkemys kuluttajan oman talouden sekä nykyisestä että tulevasta tilanteesta oli vaisu. Rahankäyttöaikeita kestotavaroihin oli kuluttajilla keskimääräistä hieman enemmän elokuussa.

Viime vuoden vastaavaan aikaan nähden heikkenivät luottamusindikaattorin osatekijät rahankäyttöä lukuun ottamatta elokuussa. Varsinkin odotus Suomen taloudesta romahti vuodessa.

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Elokuussa kuluttajat odottivat yleisen työttömyystilanteen synkkenevän jatkossa. Työlliset kuluttajat kokivat, että työttömyyden uhka on myös omalla kohdalla lisääntynyt viime aikoina. Lähes puolella työssä käyvistä ei tosin ole uhkaa ilmennyt lainkaan.

Oman rahatilanteensa kuluttajat arvioivat elokuussa keskiverroksi. Ajankohtaa pidettiin yleisesti otollisena lainanotolle mutta ei kestotavaroiden ostamiselle eikä varsinkaan säästämiselle.

Kuluttajien luottamus suuralueilla ja väestöryhmissä

Elokuussa luottamus talouteen oli heikkoa varsinkin Itä-Suomessa (luottamusindikaattori -9,6). Väestöryhmistä ylemmät toimihenkilöt olivat optimistisimpia (2,7). Kielteisimmin talouskehitystä arvioivat eläkeläiset (-14,7). Luottamus talouteen yleensä vähenee henkilön iän mukana. Koulutuksen ja tulojen mukana luottamus vastaavasti lisääntyy. Tarkempaa tietoa on saatavilla tietokantataulukoista .

EU-tulokset

Kaikkien EU-maiden (kausitasoitetut) kyselytulokset talousodotuksista julkaistaan kuukausittain Euroopan komission sivuilla: Lehdistötiedotteet .

Käsitteitä

Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus (ks. Laatuseloste ). Kuluttajien luottamusindikaattori (A1) on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Luottamusindikaattorin neljä osatekijää ovat: kuluttajan oma talous nyt (B1), kuluttajan oma talous 12 kuukauden kuluttua (B2), Suomen talous 12 kuukauden kuluttua (B4) ja kuluttajan rahankäyttö kestotavaroihin seuraavan 12 kuukauden aikana verrattuna edelliseen 12 kuukauteen (E1). Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja +100:n välillä – mitä korkeampi (positiivinen) lukema, sitä valoisampi näkemys taloudesta.


Lähde: Kuluttajien luottamus 2019, elokuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tuomas Parikka 029 551 3276, kuluttajien.luottamus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (356,5 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 27.8.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. elokuu 2019. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.1.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kbar/2019/08/kbar_2019_08_2019-08-27_tie_001_fi.html