Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konsumenternas förtroende 2020, mars

Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter (Tabellbilagan har korrigerats 27.12.2018)

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 12/2017 11/2018 12/2018 Utsikter 1)
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B2+B4+B7+D2)/4 12,7 25,8 -6,5 24,0 18,3 16,1 +
A2 Gamla förtroendeindikatorn = (B1+B2+B3+B4+C1)/5 6,9 20,6 -15,0 19,2 10,0 7,9 =
A3 Mikroindikatorn = (B2+D1+D2)/3 25,9 33,4 9,5 31,0 33,0 32,5 ++
A4 Makroindikatorn = (B4+B7)/2 1,0 22,8 -39,1 18,6 5,7 2,0 =
B1 Egen ekonomi nu (nettotal) 4,0 9,8 -4,0 8,2 5,3 6,3 +
- Bättre (%) 23,4 30,6 16,4 27,4 25,1 25,7  
- Sämre (%) 16,4 22,7 11,4 15,3 15,7 15,8  
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 8,4 14,1 2,3 10,9 10,6 9,5 +
- Bättre (%) 25,9 33,4 18,2 29,6 29,0 28,4  
- Sämre (%) 11,3 17,7 6,6 11,1 11,2 13,0  
B3 Finlands ekonomi nu (nettotal) -1,1 29,5 -60,9 29,3 15,5 9,7 +
- Bättre (%) 28,1 62,1 2,0 60,8 42,1 34,1  
- Sämre (%) 27,3 88,5 4,2 7,8 12,2 15,8  
B4 Finlands ekonomi om 12 månader (nettotal) 4,3 25,3 -27,1 21,7 0,3 -2,6 -
- Bättre (%) 32,2 57,3 11,6 51,0 25,3 24,1  
- Sämre (%) 22,1 57,3 6,0 8,2 24,2 27,5  
B5 Inflationen nu (procent) 2,2 5,8 -2,0 1,2 2,0 2,0  
B6 Inflationen om 12 månader (procent) 2,1 4,6 0,6 1,6 2,1 2,2  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) -2,4 27,6 -51,1 15,4 11,2 6,5 +
- Mindre (%) 31,2 60,8 6,4 47,0 41,5 35,2  
- Mera (%) 33,3 83,3 6,9 16,1 18,7 21,7  
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) -0,6 9,8 -18,8 5,1 6,4 5,6 +
- Minskat (%) 13,4 20,4 5,3 19,6 17,3 16,8  
- Ökat (%) 16,6 31,9 7,9 12,9 12,3 10,1  
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 18,8 41,8 -14,2 25,7 18,3 16,5 =
- Fördelaktig tidpunkt (%) 44,6 62,4 29,6 45,7 40,6 40,3  
- Ofördelaktig tidpunkt (%) 25,8 45,7 15,2 20,0 22,3 23,8  
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 11,4 36,8 -19,6 23,1 32,0 27,3 ++
- Bra tid (%) 58,5 80,7 33,4 67,8 73,3 71,0  
- Dålig tid (%) 35,9 58,5 15,5 26,3 21,5 24,6  
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 18,5 42,0 -47,1 35,8 16,2 15,9 =
- Bra tid (%) 62,8 78,2 13,3 76,3 60,7 61,2  
- Dålig tid (%) 30,1 83,4 12,1 17,4 32,2 31,8  
D1 Hushållets penningsituation nu (nettotal) 29,0 37,3 14,7 34,2 37,3 37,1 ++
- Kan spara (%) 60,4 70,8 38,6 66,8 70,8 69,8  
- Använder besparingar eller skuldsätter sig (%) 6,8 10,1 4,5 6,0 6,2 5,9  
D2 Hushållets möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 40,2 52,2 10,9 47,9 51,1 50,8 ++
- Kan spara (%) 74,5 82,3 56,6 79,5 80,1 80,2  
- Kan inte spara (%) 23,7 40,3 16,5 19,4 18,0 18,9  
D5 Hushållets avsikter att ta lån inom 12 månader (% av hushållen) 13,1 17,8 9,1 13,3 11,6 12,1 -
- Ja, säkert (%) 5,6 8,5 3,1 5,8 5,0 5,4  
- Eventuellt (%) 7,5 11,4 5,0 7,4 6,7 6,8  
E1 Köp av kapitalvaror 12 månader framåt vs 12 månader bakåt (nettotal) -8,9 -2,4 -18,2 -3,1 -10,1 -10,6 -
- Mera (%) 21,3 30,8 13,9 22,9 18,4 18,7  
- Mindre (%) 32,6 40,4 25,6 25,6 33,2 33,8  
E2 Avsikter att köpa en bil (% av hushållen) 16,7 21,7 12,7 19,3 16,4 14,4 --
- Mycket sannolikt (%) 8,5 12,1 5,1 9,4 7,6 6,3  
- Ganska sannolikt (%) 8,3 10,4 5,3 9,8 8,8 8,1  
E4 Avsikter att köpa en bostad (% av hushållen) 7,0 11,3 4,1 6,8 7,0 6,0 -
- Ja, säkert (%) 3,0 5,2 1,3 2,6 3,5 2,9  
- Eventuellt (%) 4,0 6,2 2,2 4,2 3,5 3,1  
E5 Avsikter att använda pengar för bostadsombyggnad (% av hushållen) 18,8 27,0 9,8 18,0 17,7 17,6 -
- Mycket sannolikt (%) 12,4 19,0 5,0 11,2 11,1 12,2  
- Ganska sannolikt (%) 6,4 9,1 3,2 6,8 6,6 5,5  
1) Utsikter: ++ mycket goda, + goda, = neutrala, - dåliga, -- mycket dåliga; nettotalets avvikelse från medeltalet har jämförts med standardavvikelsen

Källa: Konsumentbarometern 2018, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tuomas Parikka 029 551 3276, konsument.barometern@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 27.12.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. december 2018, Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter (Tabellbilagan har korrigerats 27.12.2018) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 31.3.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2018/12/kbar_2018_12_2018-12-27_tau_001_sv.html