Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konsumentbarometern 2019, mars

Konsumentbarometern 2018, september

2018
september
Offentliggöranden
Översikter
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer