Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konsumenternas förtroende 2021, februari

Konsumenternas förtroende 2016, september

2016
september
Offentliggöranden
Översikter
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer