Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konsumentbarometern 2014, november

Konsumentbarometern 2012, maj

2012
maj
Offentliggöranden
Översikter
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer

Webbläsarevänlig version

Statistikcentralen