Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konsumentbarometern 2014, december

Konsumentbarometern 2012, mars

2012
mars
Offentliggöranden
Översikter
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer

Webbläsarevänlig version

Statistikcentralen