Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konsumentbarometern 2019, mars

Konsumentbarometern 2010, mars

2010
mars
Offentliggöranden