Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konsumentbarometern 2019, mars

Konsumentbarometern 2009, december

2009
december
Offentliggöranden