Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Kuluttajien luottamus 2020, tammikuu

Julkaistu: 27.7.2009

Kuluttajien luottamus ennallaan - kuluttamista pidetään kannattavana

Kuluttajien luottamusindikaattori oli heinäkuussa 8,4 eli sama kuin kesäkuussa. Toukokuussa luottamusindikaattori oli 7,2. Luottamus talouteen oli miinuksella lokakuusta maaliskuuhun. Kuluttajien luottamus oli heinäkuussa hieman vahvempi kuin vuotta aiemmin, mutta edelleen heikompi kuin pitkällä ajalla keskimäärin. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 1. - 17. heinäkuuta 1 436 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattorin neljästä osatekijästä odotukset työttömyydestä ja varsinkin Suomen taloudesta paranivat heinäkuussa edelliskuuhun verrattuna. Näkemykset työttömyyskehityksestä pysyivät kuitenkin edelleen synkällä tasolla.

Kuluttajilla riitti myös jonkin verran optimismia oman taloutensa suhteen ja säästämismahdollisuudet arvioitiin kotitalouksissa hyviksi. Ajankohtaa pidettiin heinäkuussa kautta aikojen otollisimpana kestotavaroiden hankkimiselle. Myös lainanoton kuluttajat arvioivat kannattavaksi.

Kuluttajien näkemykset taloudesta heinäkuussa 2009, saldolukuja*

  Keskiarvo
10/95-
Maksimi
10/95-
Minimi
10/95-
Heinäkuu
 2008
Kesäkuu
2009
Heinäkuu
2009
Näkymä**
Kuluttajien luottamusindikaattori 12,9 21,8 -6,5 6,5 8,4 8,4 -
Indikaattorin osatekijät:              
Oma taloudellinen tilanne
12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen
9,1 14,1 2,3 4,6 7,1 7,1 -
Kotitalouden säästämismahdollisuudet
seuraavan 12 kk:n aikana
36,1 52,0 10,9 45,8 47,4 43,4 +
Suomen taloudellinen tilanne
12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen
3,9 21,7 -27,1 -20,8 9,2 11,7 +
Työttömyys Suomessa
12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen
2,6 27,6 -51,1 -3,8 -30,1 -28,6 - -
Muut:              
Inflaatio
12 kk:n kuluttua, prosenttia
2,1 4,6 0,7 4,5 1,5 1,6  
Oma työttömyyden uhka
haastatteluhetkellä
1,8 7,6 -18,8 6,6 -16,5 -15,0 - -
Kotitalouden rahatilanne
haastatteluhetkellä
26,7 35,1 14,7 32,9 32,3 32,4 +
Ajankohdan otollisuus
kestotavaroiden ostamiselle
20,3 41,8 -14,2 5,2 36,1 41,8 ++
Ajankohdan otollisuus
säästämiselle
10,8 36,8 -19,6 30,3 9,9 8,9 +/-
Ajankohdan otollisuus
lainanotolle
18,0 42,0 -47,1 -28,1 16,8 19,8 +/-
* Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Kuluttajien luottamusindikaattori on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja 100:n välillä - mitä korkeampi lukema, sitä valoisampi näkemys taloudesta.
** ++ Näkymä hyvin valoisa, + Näkymä valoisa, +/- Näkymä neutraali, - Näkymä huono, - - Näkymä hyvin huono. Saldoluvun poikkeamaa keskiarvosta verrattu keskihajontaan.

Heinäkuussa 46 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista 21 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Vastaavat osuudet olivat vuosi sitten 12 ja 49 prosenttia. Oman taloutensa kohentumiseen luotti heinäkuussa 24 prosenttia kuluttajista ja 11 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa.

Kuluttajista vain 14 prosenttia odotti heinäkuussa, että työttömyys vähenee seuraavan vuoden aikana, ja 62 prosenttia arvioi työttömyyden lisääntyvän. Vastaavat osuudet olivat vuosi sitten 26 ja 33 prosenttia.

Heinäkuussa vain 7 prosenttia työllisistä uskoi työttömyyden uhan viime kuukausina vähentyneen omalla kohdallaan ja 30 prosenttia arvioi uhan kasvaneen. Vastaavat osuudet olivat vuosi sitten 16 ja 10 prosenttia. Heinäkuussa 44 prosenttia työllisistä arvioi uhan pysyneen ennallaan ja 19 prosenttia koki, ettei heillä ole lainkaan vaaraa joutua työttömäksi.

Kuluttajat ennustivat heinäkuussa, että kuluttajahinnat nousevat 1,6 prosenttia seuraavien 12 kuukauden aikana. Vastaava lukema oli viime vuoden heinäkuussa 4,5 prosenttia. Inflaatio-odotuksen pitkän ajan keskiarvo on 2,1 prosenttia.

Heinäkuussa 56 prosenttia kuluttajista piti ajankohtaa hyvänä säästämiselle. Vuosi sitten näin ajatteli 75 prosenttia kuluttajista. Kotitalouksista 66 prosentilla oli jäänyt rahaa säästöön ja 78 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana. Etupäässä säästetään pahanpäivän varalle. Suosittujen määräaikais- tai sijoitustilien jälkeen tavallisimpia sijoituskohteita ovat vakuutukset ja tänä vuonna hieman hiipuneet sijoitusrahastot.

Lainan ottamisen arvioi heinäkuussa kannattavaksi jo 64 prosenttia kuluttajista. Alimmillaan viime vuoden lokakuussa osuus oli vain 13 prosenttia. Heinäkuussa 11 prosenttia kotitalouksista suunnitteli ottavansa lainaa vuoden sisällä.

Ennätyksellisen moni eli 62 prosenttia kuluttajista piti heinäkuussa kestotavaroiden ostamista kannattavana. Vastaava osuus oli vuosi sitten 39 prosenttia ja alimmillaan viime lokakuussa 30 prosenttia. Kulutusaikeet olivat kuitenkin heinäkuussa enimmäkseen maltillisia, mutta monet kotitaloudet suunnittelivat esimerkiksi kodintekniikan hankintaa tai matkailua seuraavan kuuden kuukauden aikana. Vuoden sisällä 19 prosenttia kotitalouksista aikoi joko melko tai hyvin varmasti ostaa auton ja 7 prosenttia asunnon. Vastaavat osuudet olivat viime vuoden heinäkuussa 16 ja 7 prosenttia.

Kuluttajien luottamusindikaattori 10/1995-7/2009

Kuluttajien mikro- ja makroindikaattorit 10/1995-7/2009*

* Mikroindikaattori on keskiarvo kolmesta saldoluvusta: oma talous ja talouden säästämismahdollisuudet 12 kk:n kuluttua sekä
talouden rahatilanne haastatteluhetkellä.
Makroindikaattori on keskiarvo kahdesta saldoluvusta: Suomen talous ja työttömyys 12 kk:n kuluttua.

Kuluttajien luottamusindikaattorin poikkeama maan keskiarvosta EU-maissa, kesäkuu 2009*

* Laskettu kausitasoitetuista sarjoista. Keskiarvo: 10/1995-. Irlannin tieto puuttuu
Lähde: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results, June 2009
http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/db_indicators8650_en.htm

Lähde: Kuluttajabarometri 2009, heinäkuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Kuluttajien luottamus 2009, heinäkuu (pdf 198.9 kB)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 27.7.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. heinäkuu 2009. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.2.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kbar/2009/07/kbar_2009_07_2009-07-27_tie_001.html