Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konsumentbarometern 2019, mars

Konsumentbarometern 2009, juni

2009
juni
Offentliggöranden