Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Kuluttajien luottamus 2020, heinäkuu

Julkaistu: 27.2.2007

Kuluttajien usko omaan talouteensa huipussaan

Kuluttajien luottamus talouteen oli helmikuussa lähes ennallaan edelliskuuhun ja vuoden takaiseen verrattuna. Kuluttajien luottamusindikaattori oli 16,8. Luottamus talouteen oli helmikuussa vahvempi kuin pitkällä ajalla keskimäärin. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 1. - 19. helmikuuta 1 568 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattorin neljästä osatekijästä odotukset omasta taloudesta ja säästämismahdollisuuksista paranivat helmikuussa ennätyksellisen valoisiksi. Sen sijaan näkemykset Suomen taloudesta ja varsinkin työttömyyskehityksestä heikkenivät viime kuukausien hyvän jakson päätteeksi. Kuluttajat pitivät helmikuussa taloutensa rahatilannetta parempana ja säästämistä kannattavampana kuin koskaan aiemmin.

Kuluttajien näkemykset taloudesta helmikuussa 2007

  Helmikuu 2007 saldoluku Tammikuu 2007 saldoluku Helmikuu 2006 saldoluku Keskiarvo 10/95-2/07
Kuluttajien luottamusindikaattori 16,8 18,3 17,0 13,7
Indikaattorin osatekijät:        
Oma taloudellinen tilanne 12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen 14,1 12,3 12,5 9,4
Kotitalouden säästämismahdollisuudet seuraavan 12 kk:n aikana 50,9 47,0 48,1 33,6
Suomen taloudellinen tilanne 12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen 1,4 4,3 5,6 6,4
Työttömyys Suomessa 12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen 0,7 9,6 1,8 5,3
Muut:        
Inflaatio 12 kk:n kuluttua, % 2,4 2,4 2,1 2,0
Oma työttömyyden uhka haastatteluhetkellä 4,7 5,1 4,3 ..
Kotitalouden rahatilanne haastatteluhetkellä 35,1 32,6 34,7 25,5
Kestotavaroiden ostamisen edullisuus haastatteluhetkellä 26,5 28,1 24,9 21,1
Säästämisen edullisuus haastatteluhetkellä 32,4 28,7 17,9 7,5
Lainanoton edullisuus haastatteluhetkellä 15,4 12,4 27,1 22,9
Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus.
Kuluttajien luottamusindikaattori on keskiarvo tulevaa 12 kuukautta koskevasta neljästä saldoluvusta: oma ja Suomen talous, työttömyys sekä kotitalouden säästämismahdollisuudet. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja 100:n välillä. Positiivinen lukema tarkoittaa optimistista ja negatiivinen pessimististä näkemystä taloudesta.

Helmikuussa 24 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista 20 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Oman taloutensa kohentumiseen luotti helmikuussa 33 prosenttia kuluttajista ja vain 9 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa.

Kuluttajista 31 prosenttia arvioi helmikuussa, että työttömyys lisääntyy seuraavan vuoden aikana, ja 35 prosenttia uskoi työttömyyden vähenemiseen. Vastaavat osuudet olivat kuukautta aiemmin 24 ja 43 prosenttia. Työllisistä 10 prosenttia arvioi helmikuussa työttömyyden uhan viime kuukausina kasvaneen omalla kohdallaan, mutta useampi eli 13 prosenttia puolestaan uskoi uhan vähentyneen.

Kuluttajat ennustivat helmikuussa, että kuluttajahinnat nousevat 2,4 prosenttia seuraavien 12 kuukauden aikana. Vastaava inflaatio-odotus oli vuosi sitten 2,1 prosenttia.

Helmikuussa ennätykselliset 76 prosenttia kuluttajista piti ajankohtaa hyvänä säästämiselle. Vuosi sitten näin ajatteli 65 prosenttia kuluttajista. Kotitalouksista 70 prosentilla oli jäänyt rahaa säästöön ja 82 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana. Nämäkin osuudet olivat kautta aikojen suurimmat.

Lainan ottamisen arvioi helmikuussa kannattavaksi 63 prosenttia kuluttajista. Vastaava osuus oli vuosi sitten 72 prosenttia. Kotitalouksista 15 prosenttia suunnitteli ottavansa lainaa vuoden sisällä.

Kuluttajista 48 prosenttia piti helmikuussa kestotavaroiden ostamista kannattavana. Hyvin monilla kotitalouksilla oli aikeita käyttää rahaa viihde-elektroniikan hankintaan, asunnon korjaamiseen ja sisustamiseen sekä matkailuun. Suurimmatkin ostokset houkuttivat edelleen, sillä 19 prosenttia kotitalouksista aikoi joko melko tai hyvin varmasti ostaa auton ja 10 prosenttia asunnon vuoden sisällä.

Kuluttajabarometrin helmikuun haastatteluissa selvitettiin myös erilaisten laitteiden omistusta kotitalouksissa. Laitetiedot ja digisovittimen yleistymistä käsittelevä tiedote julkaistaan perjantaina 2. maaliskuuta kello 9.00.

Kuluttajien luottamusindikaattori 10/1995-2/2007

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua
10/1995-2/2007

Kuluttajien luottamusindikaattori EU-maissa, tammikuu 2007
Indikaattorin poikkeama maan keskiarvosta 10/1995-1/2007*

*laskettu kausitasoitetuista sarjoista
Lähde: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results, January 2007
http://europa.eu.int/comm/economy_finance/indicators/businessandconsumersurveys_en.htm

Lähde: Kuluttajabarometri 2007, helmikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 27.2.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. helmikuu 2007. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 11.8.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kbar/2007/02/kbar_2007_02_2007-02-27_tie_001.html