Kansantalous

Aihealueeseen kuuluvat kansantalouden tilinpitojärjestelmään perustuvat tilastot. Suomessa kansantalouden tilinpito laaditaan Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestelmän (EKT 2010) mukaisesti. Tilastot kattavat vuosi-, neljännesvuosi- ja rahoitus- sekä aluetilinpidon.

Tietoa aiheesta on myös kansantalouden tilinpidon teemasivuilla.

Tilastot

Alueellinen panos-tuotos
Alueellinen panos-tuotos sisältää alueelliset tarjonta- ja käyttötaulukot sekä niihin perustuvat panos-tuotostaulukot.
Aluetilinpito
Aluetilinpito on kansantalouden tilinpidon alueellinen laajennus, jonka tietoja on saatavilla seutukunnittain, maakunnittain ja suuralueittain sekä tarvittaessa muilla kuntapohjaisilla aluejaoilla.
Kansantalouden tilinpito
Kansantalouden tilinpito on tilastojärjestelmä, joka kuvaa Suomen kansantaloutta kokonaisvaltaisesti, järjestelmällisesti ja yksityiskohtaisesti.
Kulttuurin satelliittitilinpito
Kulttuurin satelliittitilinpito (Culture Satellite Accounts) on tilastojärjestelmä, jolla pyritään kuvaamaan kulttuurin taloudellista merkitystä.
Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema
Maksutasetilasto kuvaa kansantalouden ulkoista tasapainoa sekä reaali- että rahoitustalouden näkökulmasta.
Matkailutilinpito
Matkailun satelliittitilinpito (Tourism Satellite Account, TSA) on tilastojärjestelmä, jossa matkailun taloudellisia vaikutuksia kuvataan monipuolisesti ja kattavasti.
Neljännesvuositilinpito
Kansantalouden neljännesvuositilinpito kuvaa systemaattisesti Suomen taloutta samoin käsittein ja määritelmin kuin vuositilinpito, mutta aggregoidummalla tasolla.
Panos-tuotos
Tarjonta- ja käyttötaulukot sekä niihin perustuvat panos-tuotostaulukot kuvaavat yksityiskohtaisesti kansantalouden tuotevirtoja.
Rahoitustilinpito
Rahoitustilinpito kuvaa kansantalouden kaikkien sektoreiden rahoitustaseita sekä rahoitustaloustoimia.
Sektoritilit neljännesvuosittain
Sektoritilit ovat osa kansantalouden tilinpitoa.
Tuotannon suhdannekuvaaja
Tuotannon suhdannekuvaajalla pyritään ennakoimaan kansantalouden kehitystä kuukausitasolla.
Tuottavuustutkimukset
Suomen talouskasvun keskeinen piirre, etenkin toisen maailmansodan jälkeen, on ollut tuottavuuden kasvun suuri merkitys.

Katso myös aihealuetta sivuavat tilastot


Muutoksia tilastoissa

Kaikki muutokset >>>

Tuoreimmat tilastojulkistukset

(vain Tilastokeskuksen tilastot)

Kaikki julkistukset >>>


Tulevat tilastojulkistukset

(vain Tilastokeskuksen tilastot)

 • Neljännesvuositilinpito 2015, 2. vuosineljännes
  4.9.2015
 • Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema 2015, heinäkuu ja 2. vuosineljännes
  15.9.2015
 • Tuotannon suhdannekuvaaja 2015, heinäkuu
  15.9.2015
 • Sektoritilit neljännesvuosittain 2015, 2. vuosineljännes
  23.9.2015
 • Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema 2014
  30.9.2015
 • Rahoitustilinpito 2015, 2. vuosineljännes
  30.9.2015
 • Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema 2015, elokuu
  15.10.2015
 • Tuotannon suhdannekuvaaja 2015, elokuu
  15.10.2015
 • Kulttuurin satelliittitilinpito 2013
  28.10.2015
 • Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema 2015, syyskuu
  13.11.2015
 • Tuotannon suhdannekuvaaja 2015, syyskuu
  13.11.2015
 • Tuottavuustutkimukset 2014
  30.11.2015
 • Neljännesvuositilinpito 2015, 3. vuosineljännes
  4.12.2015
 • Panos-tuotos 2010
  9.12.2015
 • Aluetilinpito 2013
  11.12.2015
 • Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema 2015, lokakuu ja 3. vuosineljännes
  15.12.2015
 • Tuotannon suhdannekuvaaja 2015, lokakuu
  15.12.2015
 • Panos-tuotos 2013
  17.12.2015
 • Rahoitustilinpito 2015, 3. vuosineljännes
  23.12.2015
 • Sektoritilit neljännesvuosittain 2015, 3. vuosineljännes
  23.12.2015

Julkistamiskalenteri >>>


Uusimmat artikkelit

Kaikki artikkelit >>>


Uusimmat tiedotteet

Kaikki tiedotteet >>>

Jaa