Kansantalous

Aihealueeseen kuuluvat kansantalouden tilinpitojärjestelmään perustuvat tilastot. Suomessa kansantalouden tilinpito laaditaan Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestelmän (EKT 2010) mukaisesti. Tilastot kattavat vuosi-, neljännesvuosi- ja rahoitus- sekä aluetilinpidon.

Tietoa aiheesta on myös kansantalouden tilinpidon teemasivuilla.

Tilastot

Alueellinen panos-tuotos
Alueellinen panos-tuotos sisältää alueelliset tarjonta- ja käyttötaulukot sekä niihin perustuvat panos-tuotostaulukot.
Aluetilinpito
Aluetilinpito on kansantalouden tilinpidon alueellinen laajennus, jonka tietoja on saatavilla seutukunnittain, maakunnittain ja suuralueittain sekä tarvittaessa muilla kuntapohjaisilla aluejaoilla.
Kansantalouden tilinpito
Kansantalouden tilinpito on tilastojärjestelmä, joka kuvaa Suomen kansantaloutta kokonaisvaltaisesti, järjestelmällisesti ja yksityiskohtaisesti.
Kulttuurin satelliittitilinpito
Kulttuurin satelliittitilinpito (Culture Satellite Accounts) on tilastojärjestelmä, jolla pyritään kuvaamaan kulttuurin taloudellista merkitystä.
Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema
Maksutasetilasto kuvaa kansantalouden ulkoista tasapainoa sekä reaali- että rahoitustalouden näkökulmasta.
Matkailutilinpito
Matkailun satelliittitilinpito (Tourism Satellite Account, TSA) on tilastojärjestelmä, jossa matkailun taloudellisia vaikutuksia kuvataan monipuolisesti ja kattavasti.
Neljännesvuositilinpito
Kansantalouden neljännesvuositilinpito kuvaa systemaattisesti Suomen taloutta samoin käsittein ja määritelmin kuin vuositilinpito, mutta aggregoidummalla tasolla.
Panos-tuotos
Tarjonta- ja käyttötaulukot sekä niihin perustuvat panos-tuotostaulukot kuvaavat yksityiskohtaisesti kansantalouden tuotevirtoja.
Rahoitustilinpito
Rahoitustilinpito kuvaa kansantalouden kaikkien sektoreiden rahoitustaseita sekä rahoitustaloustoimia.
Sektoritilit neljännesvuosittain
Sektoritilit ovat osa kansantalouden tilinpitoa.
Tavaroiden ja palveluiden ulkomaankauppa
Tavaroiden ja palvelujen ulkomaankauppa -tilasto kuvaa tavaroiden ja palvelujen vientiä ja tuontia karkealla tuote- ja aluejaottelulla.
Tuotannon suhdannekuvaaja
Tuotannon suhdannekuvaajalla pyritään ennakoimaan kansantalouden kehitystä kuukausitasolla.
Tuottavuustutkimukset
Suomen talouskasvun keskeinen piirre, etenkin toisen maailmansodan jälkeen, on ollut tuottavuuden kasvun suuri merkitys.

Katso myös aihealuetta sivuavat tilastot


Muutoksia tilastoissa

Kaikki muutokset >>>

Tuoreimmat tilastojulkistukset

(vain Tilastokeskuksen tilastot)

Kaikki julkistukset >>>


Tulevat tilastojulkistukset

(vain Tilastokeskuksen tilastot)

 • Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema 2017, maaliskuu
  15.5.2017
 • Tuotannon suhdannekuvaaja 2017, maaliskuu
  16.5.2017
 • Neljännesvuositilinpito 2017, 1. vuosineljännes
  1.6.2017
 • Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema 2017, huhtikuu
  15.6.2017
 • Tuotannon suhdannekuvaaja 2017, huhtikuu
  15.6.2017
 • Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema 2017, 1. vuosineljännes
  21.6.2017
 • Tavaroiden ja palveluiden ulkomaankauppa 2017, 1. vuosineljännes
  21.6.2017
 • Sektoritilit neljännesvuosittain 2017, 1. vuosineljännes
  22.6.2017
 • Rahoitustilinpito 2017, 1. vuosineljännes
  29.6.2017
 • Kansantalouden tilinpito 2016
  13.7.2017
 • Rahoitustilinpito 2016
  13.7.2017
 • Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema 2017, toukokuu
  14.7.2017
 • Tuotannon suhdannekuvaaja 2017, toukokuu
  14.7.2017
 • Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema 2017, kesäkuu
  15.8.2017
 • Tuotannon suhdannekuvaaja 2017, kesäkuu
  15.8.2017
 • Neljännesvuositilinpito 2017, 2. vuosineljännes
  1.9.2017
 • Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema 2017, heinäkuu
  15.9.2017
 • Tuotannon suhdannekuvaaja 2017, heinäkuu
  15.9.2017
 • Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema 2017, 2. vuosineljännes
  22.9.2017
 • Sektoritilit neljännesvuosittain 2017, 2. vuosineljännes
  22.9.2017
 • Tavaroiden ja palveluiden ulkomaankauppa 2017, 2. vuosineljännes
  22.9.2017
 • Rahoitustilinpito 2017, 2. vuosineljännes
  29.9.2017
 • Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema 2017, elokuu
  13.10.2017
 • Tuotannon suhdannekuvaaja 2017, elokuu
  13.10.2017
 • Kulttuurin satelliittitilinpito 2015
  24.10.2017
 • Tuotannon suhdannekuvaaja 2017, syyskuu
  14.11.2017
 • Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema 2017, syyskuu
  15.11.2017
 • Tuottavuustutkimukset 2016
  30.11.2017
 • Neljännesvuositilinpito 2017, 3. vuosineljännes
  1.12.2017
 • Aluetilinpito 2016
  8.12.2017
 • Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema 2017, lokakuu
  15.12.2017
 • Tuotannon suhdannekuvaaja 2017, lokakuu
  15.12.2017
 • Sektoritilit neljännesvuosittain 2017, 3. vuosineljännes
  20.12.2017
 • Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema 2017, 3. vuosineljännes
  21.12.2017
 • Tavaroiden ja palveluiden ulkomaankauppa 2017, 3. vuosineljännes
  21.12.2017
 • Rahoitustilinpito 2017, 3. vuosineljännes
  22.12.2017
 • Panos-tuotos 2015
  14.6.2018

Julkistamiskalenteri >>>


Uusimmat artikkelit

Kaikki artikkelit >>>


Uusimmat tiedotteet

Kaikki tiedotteet >>>

Jaa