Kansantalous

Aihealueeseen kuuluvat kansantalouden tilinpitojärjestelmään perustuvat tilastot. Suomessa kansantalouden tilinpito laaditaan Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestelmän (EKT 2010) mukaisesti. Tilastot kattavat vuosi-, neljännesvuosi- ja rahoitus- sekä aluetilinpidon.

Tietoa aiheesta on myös kansantalouden tilinpidon teemasivuilla.

Tilastot

Alueellinen panos-tuotos
Alueellinen panos-tuotos sisältää alueelliset tarjonta- ja käyttötaulukot sekä niihin perustuvat panos-tuotostaulukot.
Aluetilinpito
Aluetilinpito on kansantalouden tilinpidon alueellinen laajennus, jonka tietoja on saatavilla seutukunnittain, maakunnittain ja suuralueittain sekä tarvittaessa muilla kuntapohjaisilla aluejaoilla.
Kansantalouden tilinpito
Kansantalouden tilinpito on tilastojärjestelmä, joka kuvaa Suomen kansantaloutta kokonaisvaltaisesti, järjestelmällisesti ja yksityiskohtaisesti.
Kulttuurin satelliittitilinpito
Kulttuurin satelliittitilinpito (Culture Satellite Accounts) on tilastojärjestelmä, jolla pyritään kuvaamaan kulttuurin taloudellista merkitystä.
Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema
Maksutasetilasto kuvaa kansantalouden ulkoista tasapainoa sekä reaali- että rahoitustalouden näkökulmasta.
Matkailutilinpito
Matkailun satelliittitilinpito (Tourism Satellite Account, TSA) on tilastojärjestelmä, jossa matkailun taloudellisia vaikutuksia kuvataan monipuolisesti ja kattavasti.
Neljännesvuositilinpito
Kansantalouden neljännesvuositilinpito kuvaa systemaattisesti Suomen taloutta samoin käsittein ja määritelmin kuin vuositilinpito, mutta aggregoidummalla tasolla.
Panos-tuotos
Tarjonta- ja käyttötaulukot sekä niihin perustuvat panos-tuotostaulukot kuvaavat yksityiskohtaisesti kansantalouden tuotevirtoja.
Rahoitustilinpito
Rahoitustilinpito kuvaa kansantalouden kaikkien sektoreiden rahoitustaseita sekä rahoitustaloustoimia.
Sektoritilit neljännesvuosittain
Sektoritilit ovat osa kansantalouden tilinpitoa.
Tavaroiden ja palveluiden ulkomaankauppa
Tavaroiden ja palvelujen ulkomaankauppa -tilasto kuvaa tavaroiden ja palvelujen vientiä ja tuontia karkealla tuote- ja aluejaottelulla.
Tuotannon suhdannekuvaaja
Tuotannon suhdannekuvaajalla pyritään ennakoimaan kansantalouden kehitystä kuukausitasolla.
Tuottavuustutkimukset
Suomen talouskasvun keskeinen piirre, etenkin toisen maailmansodan jälkeen, on ollut tuottavuuden kasvun suuri merkitys.

Katso myös aihealuetta sivuavat tilastot


Muutoksia tilastoissa

Kaikki muutokset >>>

Tuoreimmat tilastojulkistukset

(vain Tilastokeskuksen tilastot)

Kaikki julkistukset >>>


Tulevat tilastojulkistukset

(vain Tilastokeskuksen tilastot)

 • Neljännesvuositilinpito 2017, 4. vuosineljännes
  28.2.2018
 • Rahoitustilinpito 2015
  7.3.2018
 • Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema 2017, tammikuu ja 4. vuosineljännes
  15.3.2018
 • Tavaroiden ja palveluiden ulkomaankauppa 2017, 4. vuosineljännes
  15.3.2018
 • Kansantalouden tilinpito 2017 (ennakko)
  16.3.2018
 • Sektoritilit neljännesvuosittain 2017, 4. vuosineljännes
  16.3.2018
 • Tuotannon suhdannekuvaaja 2018, tammikuu
  16.3.2018
 • Rahoitustilinpito 2017, 4. vuosineljännes
  28.3.2018
 • Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema 2018, helmikuu
  13.4.2018
 • Tuotannon suhdannekuvaaja 2018, helmikuu
  13.4.2018
 • Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema 2018, maaliskuu
  15.5.2018
 • Tuotannon suhdannekuvaaja 2018, maaliskuu
  15.5.2018
 • Neljännesvuositilinpito 2018, 1. vuosineljännes
  31.5.2018
 • Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema 2018, huhtikuu ja 1. vuosineljännes
  15.6.2018
 • Tavaroiden ja palveluiden ulkomaankauppa 2018, 1. vuosineljännes
  15.6.2018
 • Tuotannon suhdannekuvaaja 2018, huhtikuu
  15.6.2018
 • Sektoritilit neljännesvuosittain 2018, 1. vuosineljännes
  21.6.2018
 • Rahoitustilinpito 2018, 1. vuosineljännes
  28.6.2018
 • Kansantalouden tilinpito 2017
  12.7.2018
 • Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema 2018, toukokuu
  13.7.2018
 • Tuotannon suhdannekuvaaja 2018, toukokuu
  13.7.2018
 • Tuotannon suhdannekuvaaja 2018, kesäkuu
  14.8.2018
 • Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema 2018, kesäkuu
  15.8.2018
 • Neljännesvuositilinpito 2018, 2. vuosineljännes
  31.8.2018
 • Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema 2018, heinäkuu ja 2. vuosineljännes
  14.9.2018
 • Tavaroiden ja palveluiden ulkomaankauppa 2018, 2. vuosineljännes
  14.9.2018
 • Tuotannon suhdannekuvaaja 2018, heinäkuu
  14.9.2018
 • Sektoritilit neljännesvuosittain 2018, 2. vuosineljännes
  21.9.2018
 • Rahoitustilinpito 2017
  28.9.2018
 • Rahoitustilinpito 2018, 2. vuosineljännes
  28.9.2018
 • Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema 2018, elokuu
  15.10.2018
 • Tuotannon suhdannekuvaaja 2018, elokuu
  16.10.2018
 • Kulttuurin satelliittitilinpito 2016
  17.10.2018
 • Tuotannon suhdannekuvaaja 2018, syyskuu
  14.11.2018
 • Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema 2018, syyskuu
  15.11.2018
 • Neljännesvuositilinpito 2018, 3. vuosineljännes
  30.11.2018
 • Tuottavuustutkimukset 2017
  30.11.2018
 • Aluetilinpito 2017
  5.12.2018
 • Panos-tuotos 2015
  5.12.2018
 • Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema 2018, lokakuu ja 3. vuosineljännes
  14.12.2018
 • Tavaroiden ja palveluiden ulkomaankauppa 2018, 3. vuosineljännes
  14.12.2018
 • Tuotannon suhdannekuvaaja 2018, lokakuu
  14.12.2018
 • Sektoritilit neljännesvuosittain 2018, 3. vuosineljännes
  20.12.2018
 • Rahoitustilinpito 2018, 3. vuosineljännes
  21.12.2018

Julkistamiskalenteri >>>


Uusimmat artikkelit

Kaikki artikkelit >>>


Uusimmat tiedotteet

Kaikki tiedotteet >>>

Jaa