Redovisning av handeln efter region

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Omsättningen i förhållande till försäljningsytan steg med omkring 26 procent från år 2004
29.4.2011
År 2009 uppgick försäljningsytorna inom detaljhandeln i Finland till totalt omkring 9,6 miljoner kvadratmeter och den totala ytan till omkring 14,4 miljoner kvadratmeter. År 2004 var motsvarande ytor 9,5 och 16 miljoner kvadratmeter. Detaljhandelns omsättning uppgick år 2009 till omkring 34,1 miljarder euro, medan den år 2004 var omkring 24,9 miljarder euro. Antalet arbetsställen inom detaljhandeln uppgick till 30 321 och år 2004 till 29 173. Uppgifterna om omsättningen och antalet arbetsställen framgår av Statistikcentralens företags- och arbetsställeregister. Uppgifterna om försäljningsytor har erhållits genom Statistikcentralens enkät som utfördes som en urvalsundersökning gällande år 2009.

Nästa offentliggörande:
Inga offentliggöranden görs på svenska om denna statistik år 2016.

Beskrivning: Redovisningen av handeln efter region beskriver antalet lokala enheter (affärer) inom detaljhandeln och deras omsättning samt försäljningsytorna inom detaljhandeln i olika områden i Finland. Redovisningen genomförs som en enkät riktad till företag och arbetsställen till den del det inte är möjligt att få registeruppgifter. Urvalet består av de största företagen och arbetsställena inom sin näringsgren samt företag och arbetsställen som tagits ut genom ett slumpmässigt urval. Urvalets storlek är ungefär densamma för varje enkät. De erhållna uppgifterna upphöjs på ett metodmässigt sätt att motsvara hela detaljhandeln. Redovisningen görs vart femte år.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: bilhandel, detaljhandel, företag, handel, näringsgrenar, omsättning, parti- och detaljhandel.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Redovisning av handeln efter region [e-publikation].
ISSN=1799-7208. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.2.2016].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kamv/index_sv.html

Dela