Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Kommande offentliggöranden

Inga offentliggöranden görs på svenska om denna statistik år 2019.

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Kostnadsindex för lastbilstrafik [e-publikation].
Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kalki/tjulk_sv.html