Tilläggsuppgifter

Namn: Aaro Hottinen
Telefon: 029 551 3231

Namn: Henna Laasonen
Telefon: 029 551 3303

Namn: Timo Ristimäki
Telefon: 029 551 2324

Den här blanketten kan du använda när du vill kontakta den person som svarar för statistiken.

Meddelande:
Jag önskar få svar
per e-post per telefon inget svar, tack

Min kontaktinformation

Namn:
E-postadress:
Telefonnummer:
Adress:
Postnummer:
Postkontor:
Företag/organisation:

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-1956. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.8.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jyrt/yht_sv.html