Kuvaus

Julkisyhteisöjen velan neljännesvuosiraportoinnin tarkoituksena on seurata EU:n jäsenmaiden julkisen talouden velkaantumista EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen mukaisesti. Neljännesvuosittaista raportointia säätelevä EU-asetus tuli voimaan vuonna 2004. Tilasto sisältää julkisyhteisöjen velan vuosineljänneksen lopussa jakautuen alasektoreittain valtion, kuntien ja sosiaaliturvarahastojen velkataseisiin. Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain poikkeaa rahoitustilinpidon mukaisesta julkisyhteisöjen velasta määritelmällisesti siten, että julkisyhteisöjen velka on nimellishintainen ja käsittää ainoastaan käteisrahan ja talletukset, arvopaperit sekä lainat. Lisäksi julkisyhteisöjen velka on sulautettu velka, eli siitä on poistettu alasektoreiden väliset velkaerät. Tästä syystä julkisyhteisöjen (S13) velka on pienempi kuin sen alasektoreiden yhteenlasketut velat. Eri maiden toimittamat tiedot ovat keskenään vertailukelpoisia.

Tilaston koko kuvaus.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-8018. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.6.2017].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/jyev/meta.html

Jaa