Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Offentliga sektorns skuld kvartalsvis 2020, 3:e kvartalet

Tabellbilaga 2. Statens garantier, miljoner euro

  Nya garantier som ställts under kvartalet Garantier som gått ut under kvartalet Garantistocken i slutet av kvartalet Ersättningar som betalats under kvartalet Återindrivningsintäkter som erhållits under kvartalet Garantiavgiftsintäkter som erhållits under kvartalet
Sektor            
S.11 Icke-finansiella företag 786 681 35 580 9 4 26
S.111 Icke-finansiella företag, utom bostadssamfund 474 645 21 980 9 4 26
S.112 Bostadssamfund 312 35 13 599 . 1) . 0
S.12 Finansiella företag och försäkringsföretag . 31 10 335 . . .
S.13 Offentlig sektor . 8 28 . . 0
S.14 Hushåll 53 79 6 032 5 3 1
S.15 Hushållens icke-vinstsyftande organisationer 280 157 280 . . .
S.2 Utlandet 175 277 6 998 . . .
Sektorer sammanlagt 1 294 1 232 59 253 14 8 26
1) inga observationer

Källa: Offentliga sektorns skuld kvartalsvis, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aaro Hottinen 029 551 3231, Jose Lahtinen 029 551 3776, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala


Uppdaterad 26.6.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns skuld kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1799-8026. 1:a kvartalet 2020, Tabellbilaga 2. Statens garantier, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.1.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jyev/2020/01/jyev_2020_01_2020-06-26_tau_002_sv.html