Offentliga sektorns skuld kvartalsvis 2017, 2:a kvartalet

2017
2:a kvartalet
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Dela