Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Offentliga sektorns skuld kvartalsvis 2018, 1:a kvartalet

Offentliga sektorns skuld kvartalsvis 2017, 2:a kvartalet

2017
2:a kvartalet
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Dela