Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Offentliga sektorns skuld kvartalsvis 2018, 4:e kvartalet

Offentliga sektorns skuld kvartalsvis 2008, 3:e kvartalet

2008
3:e kvartalet
Offentliggöranden