Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Julkaistu: 21.4.2006

Euromääräisten joukkovelkakirjojen lainakanta 56,5 miljardia euroa vuonna 2005

Liikkeessä olevien euromääräisten joukkovelkakirjojen lainakanta oli vuoden 2005 lopussa 56 464 milj. euroa eli 3 689 milj. euroa edellisvuotta enemmän. Tästä yleisölainoja oli 53 071 milj. euroa ja erillislainoja 3 393 milj. euroa. Valtion lainakanta kasvoi 2 670 milj. euroa 47 530 milj. euroon. Yritysten lainakanta kasvoi 610 milj. euroa 3 866 milj. euroon. Rahoituslaitosten lainakanta kasvoi 392 milj. euroa 4 944 milj. euroon. Rahoituslaitosten lainakannasta talletuspankkien lainoja oli 3 767 milj. euroa. Kuntien lainat kasvoivat 17 milj. euroa 123 milj. euroon. Kuntien uudet lainat, 25 milj. euroa, olivat erillislainoja. Vuodesta 1994 lähtien, jolloin kuntien lainakanta oli enimmillään 1 174 milj. euroa, lainakanta on supistunut 1 051 milj. euroa. Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt eivät ole emittoineet uusia lainoja vuoden 1993 jälkeen. Niiden lainakanta oli vuoden 2005 lopussa enää 0,9 milj. euroa. Valtion osuus lainakannasta oli vuoden 2005 lopussa 84 % kun se vuoden 1990 lopussa oli vain 25 %.

Liikkeeseen laskettujen joukkovelkakirjojen yhteismäärä oli 7 556 milj. euroa, mikä on 673 milj. euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. Lainoista valtion lainojen myyntejä oli 5 048 milj. euroa, mikä on 22 milj. euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Yritysten liikkeeseen laskemien lainojen yhteismäärä oli 742 milj. euroa ja rahoituslaitosten lainojen yhteismäärä 1 741 milj. euroa. Joukkovelkakirjoja kuoletettiin vuonna 2005 yhteensä 3 867 milj. euroa, mikä oli 1 632 milj. euroa vähemmän kuin vuonna 2004. Valtion lainojen kuoletukset olivat 2 378 milj. euroa.

Uusia euromääräisiä joukkovelkakirjoja laskettiin liikkeeseen 172 kpl vuonna 2005, mikä on 27 lainaa enemmän kuin edellisenä vuonna. Lainoista yritysten liikkeeseen laskemia oli 16 kpl ja rahoituslaitosten 151 kpl, joista pankkien lainoja oli 130 kpl. Valtio laski liikkeeseen kolme tuotto-obligaatiolainaa ja yhden sarjaobligaatiolainan sekä jatkoi aiemmin liikkeeseen laskettujen sarjaobligaatiolainojen myyntiä. Uusista lainoista 64 oli arvo-osuusjärjestelmään liitettyä erillislainaa, joista 14 oli yritysten lainoja, yksi kuntalaina ja 49 rahoituslaitosten lainoja.

Uudet euromääräiset joukkovelkakirjat vuosina 1980 - 2005, kpl

Lähde: Rahoitusmarkkinoiden kuukausisarjat, huhtikuu 2006. Tilastokeskus

Lisätietoja: Matti Virkkunen, (09) 1734 3550, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 21.4.2006

Viittausohje:

Tilasto: Joukkovelkakirjat [verkkojulkaisu].
2005. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.6.2018].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/jvk/2005/jvk_2005_2006-04-21_tie_001.html

Jaa