Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis 2020, 2:a kvartalet

Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis 2008, 4:e kvartalet

2008
4:e kvartalet
Offentliggöranden
Figurer