Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis 2017, 4:e kvartalet

Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis 2007, 3:e kvartalet

2007
3:e kvartalet
Offentliggöranden

Dela