Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis 2019, 3:e kvartalet

Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis 2005, 3:e kvartalet

2005
3:e kvartalet
Tabeller

Tabellbilagor